REDAKTIONELLA BILDER FAQ
1. Vad är skillnaden mellan Stockbilder och Redaktionella bilder?

2. Vad betyder Redaktionell?

3. Hur kan jag söka efter Redaktionella Bilder på 123RF.com?

4. Kan jag använda Redaktionella Bilder i en annons för min produkt/service?

5. Kan jag använda Redaktionella Bilder som liknar en kändis för att stödja min produkt/service?

6. Kan jag använda en Redaktionell bild som del av ett montage?

7. Kan jag klona, montera in eller lägga till element till mitt Redaktionella Innehållsinlägg?

8. Kan jag retuschera eller redigera Redaktionella Bilder med Photoshop eller göra annan bildredigering?

9. Kan jag skapa mina egna Redaktionella Bilder?

10. Vem äger copyright till inskickade bilder?

11. Måste jag attribuera alla Redaktionella bilder i min publikation?

12. Är 123RF.com ansvarig för någon utfästelse eller garanti vad gäller den Redaktionella Bilden?

13. Vad är användarvillkoren för Redaktionella Bilder?