Alla Bilder
Sekretesspolicy
123RF.com respekterar alla användares integritet och denna sekretessspolicy är skapad för att reglera de personuppgifter som ges av våra användare. Genom att använda 123RF.com förstår och accepterar du att vara bunden av denna sekretesspolicy. Observera att denna sekretesspolicy kan ändras till och från; Besök därför 123RF.com regelbundet för att se över vår sekretesspolicy.

Trust Guard

123RF.com deltar i Programmet Trust Guard Seal. Trust Guard är ett oberoende företag som är specialiserat på webbsidesäkerhet, integritet och affärsverifieringsplombering som bygger kundernas förtroende och lojalitet. 123RF.com har godkännt att våra sekretessmetoder skannas och verifieras av Trust Guard för att ge våra kunder sinnesfrid.

Om du har frågor eller funderingar kring denna sekretesspolicy, bör du kontakta oss via info@123rf.com. Om du inte får bekräftelse på dina frågor från oss, eller om dina frågor inte besvarats på ett tillfredsställande sätt, bör du kontakta Trust Guard och Trust Guard kommer då att fungera som kontakt med 123RF för att lösa ditt problem.

Insamling av Personlig Information

När du registrerar dig med 123RF.com, ber vi om dina personliga eller företagsuppgifter. När du registrerar dig och loggar in på våra tjänster är du inte längre anonym för oss. 123RF.com använder informationen till att förbättra din online-användarupplevelse som "likebox" och för att kontakta dig om våra specialerbjudanden och nya produkter. Den information vi samlar in kan delas (med ditt medgivande vid registrering) med våra dotterbolag och underordnade företag för liknande ändamål.

Följande är information som vi kan be dig om:
 • Kontaktinformation
 • Faktureringsinformation
Den personliga information som vi ber om kan vara obligatorisk eller frivillig, beroende på aktivitet. I den händelse att du inte ger oss de obligatoriska personuppgifter vi ber om för en viss aktivitet, kan vi kanske inte engagera dig i sådan verksamhet.

Syftet med Personlig Information

Vi samlar in din Personliga Information för att förbättra din online-användarupplevelse genom att notera och underlätta ditt deltagande i olika aktiviteter. Vi kan komma att använda din Personliga Information i följande syften:-
 • Processa financiella transaktioner
 • Informera dig om våra senaste aktiviteter
 • Administration av ditt konto
 • Undersökningar och analys
 • Bedöma dina företagsbehov för att besluta om lämpliga produkter
 • Skicka dig de produkter eller den serviceinformation du bett om
 • Svara på kundförfrågningar
 • Administration för tävlingar du anmält dig till, och meddela om du vunnit
 • Svara på dina frågor och funderingar
 • Förbättra vår webbsida och marknadsföring
Cookies och andra spårningsmetoder

Genom att använda 123RF.com förstår du att all information som samlas in från din registrering kommer att samlas in på obestämd tid; och kan lagras och användas i länder vars sekretesslagar kan vara annorlunda och sämre skyddade än i ditt hemland.

När du besöker 123RF.com placerar vi en liten textfil, som kallas en cookie, i din dators hårddisk. Med den här filen kan vi ge dig fler bekvämligheter som "likebox" och förbättra din online-användarupplevelse. De flesta webbläsare kan avvisa cookies; men om du gör det kan vissa webbsidor inte visas korrekt.
123RF.com kommer inte att skicka oönskad e-post med undantag för webbsidemeddelanden eller specifika meddelanden som levereras direkt till ditt konto. Du kan också välja att ta emot eller inte ta emot vårt månatliga nyhetsbrev under din första registrering eller genom att uppdatera dina kontaktpreferenser på din personuppgiftssida när som helst efter registreringen.

Utlämnande till Tredje Part

Vi kommer endast att dela din personliga information till tredje part på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Vi kan ge begränsad personlig information till en tredje part som utses av oss för att hjälpa oss med vår verksamhet, som att skicka din beställning eller erbjuda kundservice. Dessa tredje parter har endast rätt att använda de personuppgifter som behövs för att tillhandahålla de aktuella tjänsterna till oss.

123RF.com kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. 123RF.com förbehåller sig rätten att lämna ut dina personuppgifter om det krävs att göra det enligt lag, eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändigtför att följa juridiska processer, svara på påståenden, eller skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för vårt företag, anställda, kunder eller allmänheten.

Tillgång till och Uppdatering av Din Personlinga Information

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och ändra dina personliga uppgifter när som helst. Detta kan utföras genom att logga in på ditt konto på https://www.123rf.com/login.php.

Lagring av Personlig Information

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det kan krävas av oss att bistå dig med våra tjänster och / eller vid behov för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och lösa eventuella tvister.

Skydd av Personlig Information

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda de personuppgifter som lämnas till oss, både under överföringen och när vi fått in informationen. Ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Därför kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Om du har några frågor om säkerheten på 123RF.com, kan du kontakta oss på info@123rf.com.

Interaktiva Tjänster

Vi tillhandahåller interaktiva tjänster genom att skapa en plattform där du eller tredje part kan interagera med oss genom att publicera innehåll, meddelanden, kommentarer eller andra objekt på dessa plattformar. Om du använder våra interaktiva tjänster behöver du vara medveten om att all information som du publicerar på en offentlig plattform kan ses av alla personer som finns på densamma.

Kontaktinformation

Om du har några frågor / klagomål avseende personlig information, vänligen kontakta oss skriftligen eller via e-post på adressen nedan:

123RF LLC
33 N. Dearborn St
Suite 1830
Chicago, IL 60602
USA

E-mail: info@123rf.com

DETTA DOKUMENT SKAPADES URSPRUNGLIGEN PÅ ENGELSKA OCH HAR DÄREFTER ÖVERSATTS TILL ANDRA SPRÅK. KORREKTHETEN AV EFTERFÖLJANDE ÖVERSÄTTNINGAR KAN INTE GARANTERAS. I HÄNDELSE AV KONFLIKT MELLAN DEN ENGELSKA VERSIONEN OCH EN ANNAN SPRÅKVERSION HAR DEN ENGELSKA VERSIONEN FÖRETRÄDE.